Erelonen

Over erelonen van advocaten doen de wildste geruchten de ronde. Daar willen we komaf mee maken door duidelijke en transparante communicatie. Op voorhand.

Een ereloonafrekening bestaat uit drie onderdelen:

1 )  Kantoorkosten

 • Kost aanleg dossier
  € 50,00

 • Kost uitgaande briefwisseling
  € 9,50 per brief

 • Verwerken inkomende briefwisseling
  € 1,00 per brief

 • Dactylokosten
  € 9,50 per pagina

 • Kosten kopie zwart-wit
  € 0,35 per pagina

 • Kosten kopie kleur
  € 0,50 per pagina

 • Telefoonkosten
  € 1,00 per gesprek

 • Verplaatsingskosten
  € 0,50 per km

 • Boekhoudkosten
  € 5,00 per factuur

2 )  Kosten betaald aan derden

Kosten betaald aan derden zoals gerechtsdeurwaarders, griffie en deskundigen worden één op één doorgerekend.

3 )  Erelonen

Elke zaak en elke vraag is anders. Voor de bepaling van de erelonen hanteren we verschillende systemen.

Zijn de prestaties op voorhand welomlijnd? Dan kunnen we een forfaitair tarief overeenkomen. Gaat dat niet, dan werken we op basis van een uurtarief. Het basisuurtarief wordt u bij een eerste consultatie of verzoek meegedeeld. Het tarief varieert van de dringendheid, de complexiteit van de zaak en de ervaring van de advocaat.

Samen met u kunnen we een succesfee overeenkomen. Die bepalen we op een percentage van het gerecupereerde bedrag. Heeft u frequent weerkerende dossiers? Dan werken we een abonnementsformule op maat uit.

Voor juridische permanentie spreken we een forfait af die afhangt van de omvang en de inhoud van de permanentie. Het basistarief is € 133,33 per maand.

Bij legal interim management komen we een forfaitair bedrag overeen per 4 uur. U krijgt een gepersonaliseerde offerte bij uw eerste verzoek.

Incasso van onbetaalde facturen kan zelfs kosteloos als niet-betwiste facturen gerecupereerd worden.

Bij niet-betwiste incassodossiers

Beschikt u over algemene factuurvoorwaarden en is er sprake van recuperatie bij de tegenpartij? Dan wordt het ereloon bepaald op alle bedragen bovenop de hoofdsom van de ingevorderde factuur, met een minimum van 10 % op de hoofdsom van de factuur.

Denk aan interesten, een schadebeding en een rechtsplegings-vergoeding. Zo ontvangt u normaal zelf de totaalsom van de ingevorderde factuur.

Soms gaat integrale recuperatie niet. Bijvoorbeeld door faillissement, collectieve schuldenregeling of onmogelijkheid tot uitvoering. Dan worden de kosten en het ereloon forfaitair bepaald.

 • Voor een ingebrekestelling
  € 75,00

 • Procedures m.b.t. een vordering kleiner dan € 1.000,00
  € 100,00

 • Procedures m.b.t. een vordering tussen € 1.000,00 en € 2.500,00
  € 150,00

 • Procedures m.b.t. een vordering boven € 2.500,00 en € 10.000,00
  € 250,00

 • Procedures m.b.t. een vordering boven € 10.000,00
  € 350,00

Bij betwiste incassodossiers passen we een uurtarief toe dat vooraf wordt overeengekomen.

Alle prijzen zijn exclusief btw.